Nedtagning af Mårup kirke – bygningsundersøgelser og arkæologi – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Nedtagning af Mårup kirke

Nedtagning af Mårup kirke – bygningsundersøgelser og arkæologi

Forskningsfredage på Arkæologi: Forelæsning v/ museumsinspektør Henriette Rensbro og museumsinspektør Thomas Bertelsen, begge Nationalmuseet.

Resumé

Mårup Kirke er nu revet helt ned. Det skete fra 2008 til 2015 i takt med Vesterhavets afgnavning af klinten under kirken. De løbende bygningsarkæologiske undersøgelser er unikke og har vagt international opmærksomhed, fordi det meget sjældent er sket, at en kirke rives ned under kontrollerede forhold. Det har givet os spændende ny viden om middelalderkirkers alder og konstruktion og ikke mindst om tidligere tiders byggeteknik.

De første arkæologiske udgravninger fandt sted i 1997/98 og den seneste i maj 2017. Det var en usædvanlig forudsætning for kirkearkæologiske undersøgelser, at der ikke skulle tages hensyn til bevaring. Hvilket medførte udfordringer til udgravningsmetoden og har givet tankevækkende anderledes resultater.

Se alle efterårssemestrets Forskningsfredage på Arkæologi (pdf)