Fortid, nutid og fremtid i 1700-tallet

Saxos 1700-talsseminarer - Efterår 2018

Første seminar:

26. september  15.00-16.30  (Oplysning om lokale følger)

 Juliane Engelhardt:  om melankoli og angst i pietismen

Tine Ravnsted-Larsen Reeh (Teologi, KU):  om radikale pietister og sekularisering i Danmark.

Andet seminar:

25. oktober   15:00-16.30  (Oplysning om lokale følger)

  Fortid, nutid og fremtid i 1700-tallet

  Sebastian Olden-Jørgensen:  om Charlotte Dorothea Biehls historiske forfatterskab

  Ulrik Langen: om dystopier i trykkefrihedsskrifterne 1770-73

  Til september indleder Saxo-Instituttet en seminarrække om 1700-tallet. Den kronologiske afgrænsning skal forstås i bred forstand, dvs. fra slutningen af 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. Seminarrækkens emner vil dække alle tænkelige aspekter af perioden, da det i høj grad er deltagerne og deres forskning, der kommer til at forme seminarerne. 

  Oplægsholderne vil præsentere igangværende projekter, idéer og work-in-progress med henblik på faglig udveksling og gensidig inspiration under utvungne former.

   Vi lægger ud med to eftermiddage i efterårsemesteret 2018, men vores forhåbning er, at vi med tiden kan etablere et permanent forum for 1700-talsinteresserede ansatte og studerende på tværs af institutter og faggrænser. 

  Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig af praktiske grunde og sker ved at sende en mail til Ulrik Langen (frw104@hum.ku.dk).
  Lokale oplyses, når vi har overblik over deltagerantallet. Der vil blive serveret kaffe og kage. 

  Vi glæder os til at se jer. 

  Mange hilsner 

  Juliane og Ulrik