Romersk – Københavns Universitet

Romersk

Filologisk-historiske hjælpefag

Epigrafik

LL         Indledende skrifter

LN         Indskriftssamlinger

LO         Enkelte indskrifter og særlige behandlinger

LR         Andre hjælpefag (numismatik) – (palæografi og tekstkritik, se: ACA ff.)

Sprog

MA        Latin og andre oldtidssprog i Italien

            Latin

MB        Almindelig sproghistorie

MEL      Grammatik i almindelighed

MEM     Lyd- og formlære, orddannelse

MEN     Syntaks

MO       Ordstudier (ordforråd, etymologi, semantik, synonomik, låneord, onomastik)

            Ordbøger

MP        Almindelige

MPA      Særlige

MS        Stilistik

MSG      Metrik

            Sprogtrin

MT        Arkaisk

MTG      Senere latin

MU        Sprogsfærer (fagsprog, litteratursprog, dialekt)

MX        Talesprog, vulgærlatin

MY        Blandinger

Litteratur

NAL       Litteraturhistorie

NBN       Enkelte emner

NDL       Poesi

NF              Episk-didaktisk

NFN            Lyrik, elegi, satire

NG              Drama

NKL       Prosa

NM              Historieskrivning og biografi

NO              Retorik og veltalenhed

NP               Anden prosa (jura, se også QFA ff.)

NU               Naturvidenskab og andre fagvidenskaber

Forfattere og anonymer

O-         Enkelte forfattere og anonymer

-A                Tekster, oversættelser, kommentarer

-B                Scholier, vitae, bibliografier, ordbøger, indices

-C                Monografier

            Samlinger

PA        Poesi og prosa

            Poesi

PB        Ikke-dramatisk

PC        Drama

            Prosa

PD        Historieskrivning, biografi, talere, breve

PG        Grammatik, leksikografi, retorik, poetik

PH        Jura

PI         Anden prosa

Middelalder og nyere latin

PP         Sprog

PP         Litteraturhistorie

PPN       Enkelte emner

PPU       Poesi

PPY       Prosa

            Forfattere og anonymer

PQ-       Enkelte forfattere og anonymer

-A               Tekster, oversættelser, kommentarer

-B               Scholier, vitae, bibliografier, ordbøger, indices

-C               Monografier

PR        Samlinger

PS-       Falsknerier o.l.

Historiske fag

PTA       Almindelig og politisk historie

PTC       Samfundslivets historie og institutioner

PTH       Kulturhistorie

PTR       Reception af romersk antik

Almindelig og politisk historie

QAA      Indledende skrifter

QAH      Hjælpefag

QAI       Kildesamlinger og prosopografi

QAL       Historiske fag i almindelighed og enkelte emner

QBA             Kongetid og republik

QBE             Til og med Graccherne

QBH             Efter Graccherne

QBK             Kejsertiden som helhed og indtil Dilcletian

QBM             Ti og med Nero

QBO             Efter Nero

             Samfundslivets historie og institutioner

QCN       Økonomisk og social historie

QCO             Enkelte emner

QDN       Befolkning (herunder slaver og kvinder)

QE         Politiske institutioner

QEK             Enkelte emner

Retsvæsen

QFA       Indledende skrifter, tekster

QFF       Romerret i almindelighed (statsret, se også QE; Ægypten, se KYK ff.)

QFG             Enkelte emner

QFK       Privatret, civilproces

QFL       Strafferet

QFN      Militær

QH        Kulturhistorie

QHC             Enkelte emner

QHD      Dagligliv (se også QE)

Religion

QHE      Indledende skrifter

QHF      Religionshistorie

QHG             Enkelte emner (kristendommen, se DHE)

Arkæologi (enkelte steder, se QN ff.; kristen kunst, se DIP) (Overgået til arkæologi eller kasseret)

QI         I almindelighed og enkelte perioder

QIB              Enkelte emner

QIC       Arkitektur og skulptur

QIL       Anden kunst

QIU      Motiver og symbolik

           Enkelte geografiske områder (Overgået til arkæologi eller kasseret)

QN       Italien

QN-              Enkelte lokaliteter

QO               Etrurien, kultur og historie

QP                        Arkæologi og topografi

QT       Romerriget i alminelighed og enkelte dele

QT-              Enkelte lokaliteter

QU       Områder uden for Romerriget