Klassisk – Københavns Universitet

Klassisk

Bibliografier

A          Afsluttede

AAA      Tidsskrifter

Indledende skrifter

AAD      Indføring

AAG      Lærdomshistorie

AAH      Institutioner og organisationer

Almene hjælpefag

AAK      Lingvistik

AAL       Litteraturvidenskab (herunder dansk litteraturhistorie og litterær antikreception)

AAN      Moderne ordbøger

Behandlinger

            Almene fremstillinger

AAV      Systematiske

AAX      Leksikalske

AAY      Særlige fremstillinger (fx kongresberetninger)

AAZ-     Blandede skrifter (festskrifter, udvalgte og samlede afhandlinger, filologbiografier og –bibliografier (papyrologi, s.v. AK))

Filologisk-historiske hjælpefag

Palæografi, tekstkritik og bogvæsen (se også AD ff.)

ACA      Indledende skrifter (herunder bibliotekskataloger)

ACC      Palæografi og bogvæsen

ACD      Bogvæsen

ACE       Tekstkritik, overleveringshistorie

Papyrologi

AD         Indledende skrifter

ADA       Enkelte emner

ADE       Palæografi, tekstkritik

             Sprog

             Ordbøger

AE         Almindelige

AEA       Særlige

AEG       Grammatik i almindelighed

AEK       Monografier

             Tekster og behandlinger (se også KYK ff.)

AF         Enkelte og udvalgte tekster (corpora. Se også AG, AK, KYK og KYO)

AFA       Breve

AFB       Litterære papyri

            Samlinger

AG-       Papyri

AH-       Ostraka

AI         Kongres- og mødeberetninger

AK-       Blandede skrifter (festskrifter, samlede afhandinger, biografier)

AR        Andre hjælpefag (numismatik, epigrafik)

Sprog (herunder komparativ grammatik)

BEL       Håndbøger

BSG      Metrik

Litteratur

CAL      Litteraturhistorie

CBN     Enkelte emner

CDL     Poesi

CKL     Prosa

CQ      Filosofi

CU      Fagvidenskaber

CX      Tekstsamlinger

Historiske fag

DAA    Indledende skrifter

DAH    Hjælpefag

DAL    Almindelig og politisk historie

          Samfundslivets historie og institutioner

DCN    Økonomisk og social historie

DE      Forfatning og forvaltning

DFN    Militær

DG      Dagligliv (herunder sport)

DH      Kulturhistorie

DHE    Religionshistorie

DI       Arkæologi og kunsthistorie

DIP     Kristen kunst (Byzanz)

DIV     Teknik

DNG    Middelhavslandenes geografi