Græsk – Københavns Universitet

Græsk

Filologisk-historiske hjælpefag

Epigrafik (står i Antikkens Projektrum)

EH        Indskrifter før 1000 f. Kr.

EK        Indskrifter efter 1000 f. Kr.

EL        Indledende skrifter og almindelige behandlinger

EN        Indskriftsamlinger

EO        Enkelte indskrifter og særlige behandlinger

ER        Andre hjælpefag (numismatik) - (palæografi og tekstkritik: se ACA ff. papyrologi: AD ff.)

Sprog

FA        Græsk og andre oldtidssprog på Balkanhalvøen

           Græsk

FB       Almindelig sproghistorie

FEL      Grammatik i almindelighed

FEM     Lyd- og formlære, orddannelse

FEN     Syntaks

           Enkelte emner

FIM     Lyd- og formlære, orddannelse

FN      Syntaks

FO      Ordstudier (etymologi, semantik, synonomik, onomastik, låneord)

          Ordbøger

FP       Almindelige

FPA     Særlige

FS       Stilistik

FSG     Metrik

           Sprogtrin

FT        Mykensk og arkaisk

FTG      Hellenistisk og senere

FU        Sprogsfærer (fagsprog, talesprog, litteratursprog)

FUG      Dialekter

FUH      Østgræsk

FUL       Vestgræsk

Litteratur

GAL       Litteraturhistorie

GBN      Enkelte emner

GDL      Poesi

GF        Episk-didaktisk

GFN      Lyrik og anden ikke-dramatisk digtning

GG        Drama

GH              Tragedie

GI               Komedie

            Prosa

GM       Historieskrivning og biografi

GO       Retorik og veltalenhed

GP        Anden prosa

Filosofi og naturvidenskab

GQ        Filosofi

GR        Enkelte dele

GRA      Enkelte emner

GS        Enkelte perioder, skoler, filosoffer

GSA      Førsokratikerne

GSD      Pythagoræerne, sofisterne

GSE      Sokrates, sokratikerne

GSF      Stoikerne

GSG     Andre retninger

GU       Naturvidenskab og andre fagvidenskaber (teknik, se DIV)

Forfattere og anonymer

H-        Enkelte forfattere og anonymer

-A              Tekster, oversættelser, kommentarer

-B              Scholier, vitae, bibliografi, ordbøger, indices

-C              Monografier

           Samlinger (står i Antikkens Projektrum)

IA        Poesi og prosa

           Poesi (står i Antikkens Projektrum)

           Ikke-dramatisk digtning (står i Antikkens Projektrum)

IBF      Monodisk lyrik og korlyrik

IBG     Andre genrer

IBI      Anthologia Graeca

IBK     Hellenistisk og senere poesi

IC       Drama (står i Antikkens Projektrum)

          Prosa (står i Antikkens Projektrum)

ID       Historieskrivning, biografi, talere

IE       Roman, breve (se også AFA), ordsprog, gåder

IF       Filosofi

IG       Grammatik, leksikografi, retorik, poetik, metrik

IH       Matematik, musik, rytmik, metrologi, geografi, paradokser, medicin, hippiatri, fysiognomik

IK       Mytografi, orakler, kult, drømmetydning, magi, kirkefædre

IL       Blandinger (anekdota)

Historiske fag

Almindelig og politisk historie

KAA           Indledende skrifter

KAH           Hjælpefag

KAI            Kildesamlinger, prosopografi

KAL      Alm. og politisk historie indtil Alexander d. Store

KAN           Enkelte emner (herunder enkelte områders historie)

KAO           Athen

KAP            Sparta

KBK      Alm. og politisk historie og institutioner

KBL            Enkelte emner (Ægypten, se også KYC ff.)

KC        Samfundslivets historie institutioner

KCN           Økonomisk og social historie

KCO           Erhverv og samfærdsel

KDN           Befolkning (herunder slave- og kvindestudier)

KE        Politiske institutioner

KEK            Athen

KF        Retsvæsen

KFN      Militær

KH        Kulturhistorie (herunder reception)

KHC            Enkelte emner (herunder literacy)

KHD            Dagligliv

Religion

KHE      Tekster

KHF      Religionshistorie

KHG            Enkelte emner (også mytologiske)

KHH            Mytologiske håndbøger

KHI             Kult, fester, orakler, mysterier, religiøse retninger

Arkæologi (Enkelte steder, se KN ff.) (Overgået til arkæologi eller kasseret)

KI         Indledende skrifter og almindelige behandlinger (herunder topografi)

KIA       Før 1000 f. Kr. (efter 1000 f. Kr. (kristen og byzantinsk): se DIP)

KIB       I almindelighed og enkelte perioder

KIC       Enkelte emner

KIE       Arkitektur

KIF       Skulptur

KIK       Keramik

KIU       Motiver og symboler (herunder også litterære ’illustrationer’)

            Enkelte geografiske områder (Overgået til arkæologi eller kasseret)

KN        Balkanhalvøen og omliggende øer

KN-             Enkelte lokaliteter

KT        Den øvrige græske verden

KT-             Enkelte lokaliteter

Ægypten

Almindelig og politisk historie

KYC      Kronologi, prosopogafi, titulaturer

KYD      I almindelighed og enkelte perioder

KYE            Enkelte emner

            Samfundslivets historie og institutioner

KYG      Økonomisk og social historie

KYH      Politiske institutioner, statslig og kommunal forvaltning

KYHA    Enkelte emner

KYHE    Enkelte embeder

KYK      Retsvæsen (Stats- og forvaltningsret; se også KYH ff.)

KYKA          Enkelte emner

KYKB          Retsdokumenternes form og indhold

KYKE          Personret, familieret

KYKF          Formueret

KYKI           Strafferet, proces

KIO      Militær

KYP      Kulturhistorie og dagligliv

KYP      Religion

KYS      Arkæologi, topografi

KYT-     Enkelte lokaliteter (også Kyrene og Sudan)