Niels Jul Nielsen

Niels Jul Nielsen

Lektor

Har i en årrække beskæftiget sig med industrisamfundets etablering, udviklingen gennem det 20. århundrede og de store nationale og globale forandringer, der har præget de seneste årtier. Fokus har særligt været arbejdsliv og arbejdsmarked set såvel i et hverdagsligt mikroperspektiv som i et overordnet statsligt og internationalt perspektiv.

I disse år arbejdes der særligt med de meget store omvæltninger, der siden Østblokkens sammenbrud har fundet sted på arbejdsmarkedet og navnlig undersøges det, hvordan stadig mere åbne grænser og en stigende arbejdsmigration udfordrer den lønarbejderkultur, der blev opbygget gennem det 20. århundrede. Hvordan takler danske og udenlandske arbejder muligheder og udfordringer; og hvordan - og på hvilken global baggrund - håndterer den danske stat og EU situationen udadtil og indadtil? I tilknytning til denne udforskning arbejdes der systematisk med rationaler i den moderne kapitalisme der knytter sig til at drive virksomhed, hvad enten det er i form af ledelses- eller investorpraksisser. Parallelt hermed har jeg i stigende grad arbejdet med de rationaler, der knytter sig til at forvalte samfundet på lokalt og nationalt plan, dvs. håndterer politikudvikling, bureaukratisk operationalisering og implementering i forhold til borgerne. Det er en udforskning af, hvilke praksisser, der 'driver staten'.

Denne forskning finder i øjeblikket sted i regi af samarbejdsprojektet Neoculturation of life-modes during the current transformation of state system and world economy - the challenges, variations and changes in cultural life-mode  (fiansieret af Velux-fonden)


I projektet foretages  feltoptegnelser i udvalgte lokationer, hvor der lægges vægt på at få indsigt i forskelligartede, men indbyrdes sammenhængende kulturelle helheder. Således foretages interview og observationer hos folk i både deres familiemæssige og arbejdsmæssige sammenhæng; der laves optegnelser på virksomheder – hvor de pågældende arbejder – ved at tale med såvel ledelse som medarbejdere på forskellige niveauer for at få en forståelse for den sammensatte helhed af livsformer, som en virksomhed udgøres af; og der laves optegnelser på det politiske niveau, først og fremmest den kommunale sammenhæng, men også ift. interessegrupper og andre interessenter. For at få en forståelse af disse helheder i deres historisk kontekst lægges der vægt på at optegne om de forskydninger, der er foregået over de seneste 40-50 år og således få en forståelse af den kulturhistoriske transformationsproces.


Optegnelser foretages først og fremmest i Danmark, men som én måde at forankre projektets globale dimension – som udgør en yderligere uomgængelig helhed – er der foretaget feltarbejde også i bl.a. Kina i samarbejde med Fudan-European Centre. Dette er gjort for at forfølge nogle af de direkte forbindelser til Kina som produktionsland og marked, der tegner sig i det danske materiale (i form af offshore-aktiviteter). Kina udforskes endvidere som en – trods gennemgribende markedsøkonomi – alternativ udgave af en kapitalistisk samfundsmodel (først og fremmest i form af en anderledes handlekraftig politisk vilje) i forhold til (Danmark og) den Europæiske Union, og Kina er på den måde velegnet til at give en dybere forståelse af vores egen samfundsindretning. Analyser og sammenfatninger (se publikationer) er under udarbejdelse til en eller flere monografier, redigeret og skrevet sammen med Thomas Højrup. Projektet afsluttes i 2023 med udgivelsen Life-Modes in a Changing World Order, Aalborg University Presse, 2016 sider.

Aktuel forskning

 • Arbejdsmarked og arbejdsliv i den ny verdensorden
 • Arbejdsmigration
 • Nationalstaterne, EU og den globale udfordring
 • Virksomhedsledelse og investorpraksisser i den moderne kapitalisme
 • New Public Management/Governance og praksisser, der driver den samfundsmæssige helhed

Primære forskningsområder

 • Arbejder- og virksomhedskultur før og nu
 • Migration
 • Manager- og investorpraksis
 • New Public Management and Governance og embedsmandspraksis
 • Storpolitik og arbejderbevægelse
 • Kold krig
 • Prostitution
 • Kina som den nye 'Anden'
 • Stats- og livsformsteori

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet
 2. Accepteret/In press

  LIfe-modes in a Changing World Order (9 book chapters): The neoculturation of lifemodes during the current transformation of state system and world economy

  Nielsen, Niels Jul & Højrup, T., 2021, (Accepteret/In press) Aalborg University Press. 800 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Governance or interpellation? An elaboration of civil servant practice(s)

  Nielsen, Niels Jul, 2022, I: Ethnologia Europaea. 52, 1, s. 1-22

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Livsformsanalyse. Har vi alle en direktør i maven?

  Nielsen, Niels Jul, 2019, Verden ifølge Humaniora: Højdepunkter fra nyere humanvidenskab. Gram-Skjoldager, K., Bille, M. & Engberg-Pedersen, A. (red.). Aarhus Universitetsforlag

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  Flexicurity without security: An inquiry into the Danish flexicurity model in a neo-liberal era

  Nielsen, Niels Jul & Olsen, J. J., 2017, I: Ethnologia Europaea. 2017, 2, s. 40-56

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 6. Udgivet

  Migratory Steps – Ukrainians in a Danish rural setting

  Nielsen, Niels Jul, 2017, Lebenskunst: Festschrift für Jacques Picard. Kuhn, K., Leimgruber, W. & Sontag, K. (red.).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 7. Udgivet

  The worker between practise and ideology from the 19th to the 21st century

  Nielsen, Niels Jul, 2017, I: Revista Murciana de Antropología. 24

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 8. Udgivet

  Sex til salg i storbyen. Prostitution sidst i 1800-tallet og i nyere tid [sammen med Lise A. Frandsen]

  Nielsen, Niels Jul, 2009, 182 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

 9. Udgivet

  Sjak, mestre og skibsbyggeri. Arbejdsliv på B&W 1945-1996

  Nielsen, Niels Jul & Adsersen, T., 2005

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

 10. Udgivet

  Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig

  Nielsen, Niels Jul, 2004, 376 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

 11. Udgivet

  Virksomhed og arbejderliv. Bånd, brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920

  Nielsen, Niels Jul, 2002, 543 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

ID: 13684436