Adam Veng

Adam Veng

Indskrevet ph.d.-studerende

Jeg er socialantropolog specialiseret i Danmark som antropologisk felt i både regional og analytisk forstand. Mine særlige interessefelter er kulturhistoriske forståelser af ”aktivt medborgerskab” og civilsamfund i en dansk (velfærds)samfundskontekst, herunder temaer som fællesskab, foreningsliv, dansk kooperativ kulturhistorie, optimering og selvforvaltning. I denne analytiske rammesætning har jeg tidligere udført et længere antropologisk feltstudie af moderne dansk svineproduktion samt af københavnske klimaaktivister.

 

Som erhvervsforsker* i en af Københavns største almene boligorganisationer udfører jeg en antropologisk kritisk evaluering af organisationens 2030 strategi, hvis fundamentale mål er at styrke beboeres ”Engagement” i deres lokale boligområder gennem indsatser for social, klimamæssig og økonomisk bæredygtighed.

 

Mit projekt ”Alment Engagement” afdækker, hvordan den unikke danske model for beboerdemokrati fungerer i praksis set i lyset af dets kulturhistoriske udvikling siden 1970’erne. Gennem 15 måneders etnografisk feltarbejde i tre Københavnske boligområder, tager mit studie afsæt i de bekymringer og indsatser for boligområdet, der udfolder sig i og omkring afdelingsbestyrelsen. Metodisk er jeg inspireret af den antropologiske Manchester-skoles casestudie-tilgang, der illustrer hvordan specifikke sociale situationer og deres iboende konflikter i beboerdemokratiet bringer forskellige aktører og politiske virkeligheder sammen: beboere, beboervalgte, professionelle konsulenter i boligorganisationen og den neoliberale politiske styring af den almene boligsektor.

 

I min behandling af centrale etnografiske temaer om frivillige ”ildsjæle”, fysisk udvikling af boligområder og ”fællesskaber”, trækker jeg på et eklektisk teoretisk rammeværk af neoliberalisme, medborgerskabsstudier og omsorgspolitik.

 

Forskningen bidrager med et videnskabeligt studie af det danske beboerdemorkrati, dets udfordringer og potentialer, og søger gennem praksisorienterede interventioner i samarbejde med boligorganisationen til at styrke den almene boligsektors rolle i fremtidens demokratiske byudvikling i Danmark.

 

*Projektet er finansieret af boligorganisationen og Innovationsfonden som led i deres Erhervsforskerprgram.

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Is Denmark a green entrepreneurial state? Mapping Danish climate politics between civic mobilization and business cooptation

  Veng, Adam, Papazu, I. & Ejsing, Mads, 2023, I: STS Encounters - DASTS working paper series. 15, 2, 25 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Mød det nye menneske: Homo Climacus

  Veng, Adam & Rubow, Cecilie, 26 maj 2019, I: Berlingske Tidende.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling

 3. Udgivet

  FREJ OG DEN STORE VANDSALAMANDER: En metamorfisk montage

  Veng, Adam, Juhl, M. & Rubow, Cecilie, 12 apr. 2021, I: Tidsskriftet Antropologi. 83, s. 91-100 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Kalibrering af nabostøj: Kunsten at finde en fælles standard

  Veng, Adam, Petersen, Sandra Lori & Sørensen, T., 2021, I: Økonomi & Politik. 94, 1, s. 72-82

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 215906841