Forskningssupport – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningssupport

Saxo-Instituttets forskningssupport

Saxo Forskningssupportteam yder praktisk og administrativ hjælp til forskningsansøgninger, hjemmesider, konferencer og andre arrangementer.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler til forskningsprojekter, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til instituttets forskningssupportteam vedrørende din ansøgning i meget god tid - gerne 6-12 måneder før den skal indsendes.
Vi opfordrer samtidig til at begynde med at skrive ansøgningen i lige så god tid og til at få feedback på den fra flere sider gennem hele skriveprocessen.
Læs mere om hvordan og hvorfor.

Senest 10 uger før den pågældende fonds ansøgningsfrist, skal du altid huske at indsende en interessetilkendegivelse til Saxo Forskningssupportteam.

Aktuelle deadlines for interessetilkendegivelser

For ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond 29. januar 2018
Se de interne deadlines

For ansøgninger til Carlsbergfondet: 1. august 2018
Se de interne deadlines

Læs mere om interessetilkendegivelser og Saxos interne ansøgningsprocedurer