Asta Mønsted

Asta Mønsted

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Igangværende ph.d.-projekt: Inuulluni - At leve i en animeret virkelighed

Formålet med projektet er at undersøge forholdet mellem kosmologi og forhistorisk og historisk arkitektur i Grønland for at afdække de dybe rødder i moderne folks boligtradition og rumlige forståelse af det arktiske landskab. Studiet vil bidrage til en forståelse af hvordan fortidens samfund forstod og strukturerede deres verden og hvordan det kan studeres gennem kombinationen af materiel og immateriel kultur (henholdsvis arkæologi og mundtlig tradition).

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsfelt dækker:

Højarktis, Grønland, Thulekulturen, Arktisk tromme, Etnohistorie, Arktisk hvalfangst, Qassi/mandshus, Inuitisk arkitektur, Kosmologi, Sagn og myter

Undervisnings- og vejledningsområder

(se 'primære forskningsfelt')

ID: 195752009