Udlånsregler – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Udlånsregler

Udlånsregler for Saxo Videncenter

Studerende
Ansatte


Studerende
Der er begrænset udlån fra Saxo Videncenter til studerende og ansatte ved Københavns Universitet.

Det betyder i praksis, at det er muligt at bestille og låne bøger fra Saxo-magasinet. Der gælder de samme låneregler som på Det Kongelige Bibliotek.

Man fremfinder bogen i REX og laver en bestilling, nøjagtig på samme måde, som man ville gøre det med bøger fra Det Kongelige Bibliotek. Den eneste forskel er, at man ikke kan vælge andre afhentningssteder end Saxo. Man skal altså, efter man har modtaget en mail med afhentningsnummer, møde personligt op på Saxo, hente bogen fra Afhentningshylden og låne den i lendomaten (låneautomaten).

Herefter gælder samme regler som for Det Kongelig Bibliotek, man har ansvaret og erstatningsbyrden skulle man miste bogen eller aflevere den for sent. Bøgerne kan efter at være udlånt på lendomaten frit forlade bibliotekets læsesal.

Efter endt brug afleveres bøgerne ligeledes via lendomaten og sættes på afleveringsvognen. Det er også muligt at aflevere bøger på Humanistisk Fakultetsbibliotek. Vi foretrækker dog at bøgerne bliver afleveret hos os, da bøgerne derved hurtigere bliver tilgængelige igen for andre lånere.

Saxos bøger i Videnscentret er fortsat IKKE til udlån og må ikke forlade læsesalen. Ved brug af bøgerne i Videnscentret skal du indsætte et rødt skib (rødt plastik etui som findes i små kasser rundt omkring i samlingen). Udfyld en slip med informationer om, hvad du har taget med dig til din læseplads, hvem du er og dato.

Dette er dels, så andre brugere kan se, at bogen er i brug og ikke bortkommet, og dels som hjælp til dig selv, når du skal sætte dine bøger på plads efter brug.

Ansatte
Der er særlige regler for udlån fra Saxo Videncenter til ansatte ved Københavns Universitet. Det er en forudsætning, at du er oprettet som institutlåner. Du kan selv oprette dig via Det Kongelige biblioteks hjemmeside.

Det betyder i praksis, at det er muligt at bestille og låne bøger fra Saxo-magasinet efter samme låneregler som på Det Kongelige Bibliotek.

Man fremfinder bogen i REX og laver en bestilling, nøjagtig på samme måde, som man ville gøre det med bøger fra Det Kongelige Bibliotek. Som ansat vil man få besked pr. mail, når ens bog/bøger er klar til afhentning. Disse vil kunne afhentes fra hylderne på 3. sal, hvor også bøger fra Det Kongelige Bibliotek afhentes. Herefter gælder samme regler som for udlån fra Det Kongelig Bibliotek. Man har ansvaret og erstatningsbyrden skulle man miste bogen eller aflevere den for sent.

Efter endt brug afleveres bøgerne igen på 3. sal. Hvor en afleveringskasse med opmærkning: Retur til Saxo-magasin vil stå.

Saxos bøger i Videnscentret skal lånes i lendomaterne, før de forlader Videnscentret. Lånet er på 24 timer, men kan manuelt forlænges ved henvendelse til bibliotekskontoret.

Ved lån af bøgerne i Videnscentret skal man sætte et rødt skib (rødt plastik etui som findes i små kasser rundt omkring i samlingen). Udfyld en slip med informationer om, hvad man har taget med sig til sit kontor, hvem man er og dato. Dette er dels så andre brugere kan se, at bogen er i brug og ikke er bortkommet, og dels som hjælp til brugeren selv, når denne skal sætte sine bøger på plads efter brug.

HUSK at aflevere bøgerne igen via lendomaterne. HUSK at bøger lånt fra Videnscentret åbne hylder SKAL man selv sætte på plads efter brug. (Undtagelsesvis kan man lægge returbøger i kassen med opmærkning: Retur til magasinet).

I tvivlsspørgsmål kan man altid henvende sig på bibliotekskontoret.