Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Tim Flohr Sørensen

Tim Flohr Sørensen

Adjunkt

Primære forskningsområder

Mit forskning kredser empirisk om den ældre del af bondestenalderen i studiet af stendysser og jættestuer, om ældre bronzealders gravhøje og kremeringspraksisser, og om nyere tids kirkegårde i Danmark frem til vores dage. Derudover har jeg arbejdet med metalteknologi i ældre bronzealder i forhold til fænomener som prototyper, kopiering og serieproduktion.

Rent tematisk har jeg fokuseret på fænomener som begravelse, arkitektur og teknologi, og mere overordnede arbejdet med arkæologisk teori, særligt materialitetsstudier, men også med mere abstrakte emner som tid og temporalitet, lys, fravær, bevægelse, sanser, følelser, affekt og atmosfære.

Jeg deltager i Saxo-netværket "Heterokroni: temporalitet, materialitet og praksis".

Aktuel forskning

Jeg er særligt interesseret i at udvikle et samtidsarkæologisk forskningsfelt, som kan danne rammen om en gentænkning af arkæologiens tidsbegreber, der i høj grad kredser om kronologi og lineraritet. Med afsæt i et komparativt studie af aktuelle bevaringsdiskurser i kulturarvsforvaltning og bortskaffelsespraksisser i affaldshåndtering er det målet at problematisere og udforske materielle og stoflige processer som tilblivelse, forsvinding, genkomst, anakronisme og varighed i et arkæologisk perspektiv.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i arkæologisk teori på BA- og KA-niveau.

Jeg vejleder gerne BA-projekter og KA-specialer i de følgende perioder og emner:

- tidlig- og mellemneolitikum

- ældre bronzealder

- nyere tid og samtid

- død og begravelse

- materialitetsstudier

- arkæologisk teori

- landskabsstudier og arkitektur

- samtidsarkæologi og kulturarv

- ruiner og forfald

- emotioner, affekt, atmosfære, sanserne

- tid, temporalitet og kronologi

 

Specialevejledning

Jeg er vejleder på nuværende tidspunkt fem specialestuderende og har afsluttet yderligere otte specialer.

 

Ph.d.-projekter

Jeg fungerer som bivejleder for Pernille Desirée Peiter Pantmann (Københavns Universitet), Casper Toftgaard (Københavns Universitet), Anna Severine Beck (Aarhus Universitet), Julie de Vos (Aarhus Universitet) og Silke Holmqvist (Aarhus Universitet). Jeg har desuden fungeret som 'external advisor' for Sebastian Becker (afsluttet, University of Cambridge).

ID: 101367240