Culture and History - Student Research Papers – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Culture and History - ...

Culture and History - Student Research Papers

Culture and History - Student Research Papers

For English version, see below.

Culture and History er et online tidsskrift, der publicerer artikler forfattet af studerende ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Har du mod på at publicere som studerende? Deltager du i et undervisningsforløb, hvor det afsluttende produkt er en akademisk artikel eller en anden problemorienteret opgave? Egner en del af dit speciale sig til at blive bearbejdet, så andre kan nyde godt af dit hårde arbejde? Så er det måske dig, der skal bidrage til næste nummer af Culture and History – stedet, hvor Saxo-studerende dels kan formidle faglige indsigter fra egne undersøgelser, dels prøve kræfter med forskningsartikelgenren.

Inspiration kan hentes nedenfor i det første nummer af tidsskriftet. Det dækker så vidtrækkende emner som: fængselsvæsnet i Grønland, social- og sundhedsarbejde i konkurrencestaten, engelsksprogede hvide sydafrikanere under Apartheid, medarbejdervilkår på en industrivirksomhed og erindringer om den danske koloniale fortid i Caribien. Pointen er, at i dette tidsskrift kan man skrive om utallige emner – så længe de falder indenfor rammen af kultur og historie.

Se første nummer af tidsskriftet her: Culture and History -  vol 1 (2017)

Arbejdsprocessen er en oplagt mulighed for at prøve kræfter med en bestemt formidlingsform, nemlig den akademiske artikel. Indsendte bidrag bliver redigeret og fagfællebedømt i redaktionen, således at processen er tilsvarende den ”mølle,” man skal igennem ved udgivelsen af peer-reviewed artikler. 

Skrivevejledning og retningslinjer findes her.

Er du interesseret, så tag en snak med din underviser, eller kontakt et af medlemmerne af redaktionen.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen
Redaktionen

Redaktionen består af:

Tine Damsholt, professor, tinedam@hum.ku.dk    
Anne Folke Henningsen, lektor, folke@hum.ku.dk
Søren Rud, lektor, sorenru@hum.ku.dk
Frida Hastrup, lektor, hastrup@hum.ku.dk


Culture and History is an online journal which publishes articles written by students at the Saxo Institute at the University of Copenhagen.

Would you like to be published while you are a student? Are you following a course where the final product is an academic article or a different problem-oriented assignment? Is a part of your thesis suited for being rewritten or adapted so that others can benefit from your hard work? If so, then maybe you should contribute to the next issue of Culture and History – the place where Saxo students can present scholarly insights, as well as try their skills on a professional research article.

You can find inspiration below in the first issue of the journal. It covers as far-reaching topics as the prison system in Greenland, health and social work in the competition state, English-speaking white South Africans during apartheid, employee terms in an industrial corporation and recollections of the Danish colonial past in the Caribbean. The point is that the journal covers a vast amount of diverse topics, as long as they fall into the broader framework of culture and history.

The first issue of the journal can be found here: Culture and History -  vol 1 (2017)

The working process is an obvious opportunity to experience writing a scholarly article first hand. Incoming contributions will be edited and reviewed by the editorial board, so that the process corresponds to that which researchers must go through when publishing in peer-reviewed journals. 

Guidelines and instructions for authors can be found here.

If you are interested in contributing, please talk to your lecturer or contact a member of the editorial board below.

We look forward to hearing from you!

The Editors

The Editorial Board for Culture and History consists of:

Professor Tine Damsholt, tinedam@hum.ku.dk           
Associate Professor Anne Folke Henningsen, folke@hum.ku.dk
Associate Professor Søren Rud, sorenru@hum.ku.dk
Associate Professor Frida Hastrup, hastrup@hum.ku.dk