Samarbejde

Forskning

Vi modtager meget gerne henvendelser angående samarbejde om eller udbud af forskningsopgaver fra såvel offentlige som private aktører.

Hvis du er interesseret i et samarbejde om et nyt forsknings- eller formidlingsprojekt, kan du henvende dig til Saxo Forskningssupportteam, saxosupport@hum.ku.dk, som vil sørge for at videreformidle kontakten til de relevante forskere.

Du kan også læse mere om vores forskning og igangværende projekter.

Uddannelse

Praktik
Saxo-Instituttets praktikordninger giver studerende mulighed for at blive tilknyttet en virksomhed eller en organisation i et semester.

Hvis du er interesseret i at få en studerende i praktik på din arbejdsplads kan du kontakte Saxo-Instituttets studievejledning, saxoinst@hum.ku.dk

Studerende, der ønsker hjælp til at komme i praktik, kan henvende sig til erhvervsvejlederen, Benedicte Fonnesbech-Wulff, benfon@hum.ku.dk.

Erhvervsvejlederen træffes i studievejledningen.

Jobopslag
Hvis du er interesseret i at videreformidle et jobopslag eller et arrangement med faglig relevans for Saxo-Instituttets studerende, er du velkommen til at sende en mail til en af vores maillister: