Udvalg

Saxo-Instituttet har en række rådgivende udvalg, som samlet dækker væsentlige sider af instituttets faglige aktionsradius. Udvalgene er rådgivende i forhold til institutlederen og kan både tage spørgsmål op på eget initiativ og behandle sager, som institutlederen forelægger for udvalgene.

Udvalgene består i forskellige kombinationer af videnskabeligt personale, administrativt personale, ph.d.-studerende og studerende, afhængigt af det enkelte udvalgs portefølje.

Foruden de rådgivende udvalg har Saxo-Instituttet også det lovfæstede Samarbejds- og sikkerhedsudvalg og Studienævnet for alle Saxo-Instituttets uddannelser.