Teologi og politik – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Teologi og politik

Teologi og politik

Studier i udviklingen i Hal Kochs forfatterskab og virke


Jes Fabricius Møller forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter

  • Professor emeritus Uffe Østergård
  • Lektor, dr.phil. Rasmus Mariager (Københavns Universitet)

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk.

Sådan køber du afhandlingen

Afhandlingen består af to dele:

Første del er en sammenfattende redegørelse og fem artikler, som kan købes for 100 kroner ved henvendelse til Saxo-Instituttets sekretariat, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, tlf. 35 32 94 60, e-mail: saxoinst@hum.ku.dk. Instituttet modtager kun kontant betaling.

Anden del, bogen Hal Koch – en biografi, er udkommet på Gads Forlag og kan købes i boghandlen for 349,- kr.

Sammenfatning

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres på papir for 1 kr. pr. side ved henvendelse til Publikom, Karen Blixens Plads 8, lokale 11A-0-02. En elektronisk udgave af indstillingen kan rekvireres gratis sammesteds.