Mellem stat og livsform

Forelæsning 2/3 i efterårets forelæsningsserie Strukturel Dialektik er v/ Jeppe Høst.

Jeppe Høst vil, med afsæt i sit arbejde med at skrive en introduktion til livsformsanalysens grundtanker, lægge op til en åben diskussion af statsbegrebets betydning for den strukturelle livsformsanalyse. Sammenligner vi den "tidlige" livsformsanalyse med den senere "stats- og livsformsanalyse" er statsbegrebet nok en af de mest centrale forskelle. Oplægget vil fokusere på balancen mellem at studere det levede liv, som det udfolder sig med, mod og uden for staten og de kvalitative indsigter som statsperspektivet giver kulturanalysen i forhold til staten som den, der på særlige måder sætter rammerne for det levede liv.