Lyngsmose – en befæstet landsby fra den tidlige jernalder – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Lyngsmose

Lyngsmose – en befæstet landsby fra den tidlige jernalder

Forelæsning ved lektor Per Ole Rindel, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Resumé

En lille eksklusiv gruppe af landsbyer fra den tidlige jernalder i det nuværende Danmark skiller sig ud ved at være befæstet med vold og voldgrav.  Mest kendt er Borremose-landsbyen i Himmerland, som blev udgravet allerede i 1929-45. Længe blev Borremose opfattet som unik inden for dansk bebyggelsesarkæologi, men siden årtusindeskiftet er der fundet flere lokaliteter af lignende art andre steder i Jylland. Blandt disse er Lyngsmose, som blev totaludgravet i årene 2000-2002 af Ringkøbing Museum og Københavns Universitet, og i 2017 og 2018 er der foretaget nye udgravninger af de gårde, der lå området umiddelbart før anlæggelsen af Lyngsmose-befæstningen. Det har givet et nyt og bedre grundlag for at forsøge at besvare det påtrængende spørgsmål: Hvorfor blev netop – og kun - disse landsbyer befæstet?

Dette er forårssemestrets tiende arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.