Kongeslægter, Skjoldunger og Ynglinger

Lejre og Uppsala mellem tekst og arkæologi


Forelæsning ved projektforsker Tom Christensen Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet.

Resumé

Projektet bygger på et dansk-svensk arkæologisk forskningssamarbejde med fokus på de tidlige kongedynastier knyttet til de mytiske lokaliteter Lejre og Uppsala.

Begge lokaliteter danner historisk, mytisk og materiel baggrund for dannelsen af de to nordiske nationer. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Nationalmuseet og forskere fra Uppsala Universitet. Det er formålet at beskrive den sammenhæng, som Lejre på Sjælland og Uppsala i Sverige blev til i og perspektivere deres geografiske og sociale rammer.

Projektet er finansieret af KrogagerFonden.

Projektet afsluttes med et symposium og udgivelse af en publikation.

Dette er forårssemestrets andet arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.