Introduktion af jern og jernteknologi

Forelæsning ved lektor Henriette Lyngstrøm, SAXO-instituttet, Københavns Universitet.

Resumé

Introduktionen af jern og af jernteknologi må, især for mennesker, der levede i et landskab som det danske, have markeret et væsentligt brud med den eksisterende viden og kunnen indenfor metalteknologi. Ikke alene er der i næsten overalt steder, hvor både myremalm og træ kan hentes lokalt, men jernalderens jern adskiller sig også fra alle de dengang kendte metaller ved at være fast gennem hele procesforløbet. Jernet nåede aldrig sit smeltepunkt. Ved udvindingen var det den flydende slagge, der smeltede fra det faste jern, ligesom jernets mængde blev øget ved at svejse metalstykke til metalstykke og ikke – som med kobber, tin, bly, guld eller sølv – ved at hælde flydende metal sammen.

Introduktionen af jern som materiale og af jernteknologi som proces var således ikke alene et spørgsmål om at introducere et nyt metal på linje med alle andre, men om at introducere en helt ny måde at forstå og bearbejde metal på.

Dette er forårssemestrets første arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.