Hjernen og håndværket

Nye undersøgelser i et neurofysiologisk og arkæologisk perspektiv

Fredagsforelæsning på arkæologi m/ lektor Mark Schram Christensen, Institut for Neurovidenskab.

Oplæg

Hvilke tankeprocesser ligger der bag udførelsen af forhistorisk håndværk? Dette spørgsmål kommer vi nok aldrig til at kunne besvare, men ved at kombinere eksperimentel arkæologi med kognitiv neurofysiologisk forskning, håber vi at kunne komme en smule nærmere på et svar på spørgsmålet. I et samarbejde mellem SAXO, CTR og Institut for Neurovidenskab, KU, er vi igang med at undersøg nogle af de hjerneprocesser, der er involveret i henholdsvis flinthugning og garnspinding. I foredraget vil jeg præsentere ideen bag de forsøg vi har udført og give en kort indføring i hvordan man kan relatere hjerneaktivitet med tankeprocesser. Herunder vil jeg også diskutere de muligheder og begrænsninger, der ligger i denne type undersøgelser og medfølgende fortolkninger. De foreløbige resultater viser, at det er muligt at benytte måling af hjernens elektriske aktivitet vha. påsatte elektroder (elektroencefalografi (EEG)) mens deltagerne udfører flinthugning eller garnspinding. Jeg vil præsentere de foreløbige resultater og skitsere hvor vi er på vej hen med disse forsøg.