Gammelt træ – nye historier – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Gammelt træ

Gammelt træ – nye historier

Forelæsning ved lektor Aoife Daly, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Resumé

Fra omkring 1400 e. Kr. ser vi en voksende handel med tømmer på tværs af Nordeuropa. Det begynder som handel med brædder, hovedsagelig handlet fra Gdansk, ved den sydlige Østersøkyst. Men gennem tid vokser handlen til også at omfatte massivt byggetømmer på kryds og tværs af regionen. Vi kender til denne handel gennem bogføring og told af disse varer fra forskellige skriftlige kilder, og vi har et omfattende bevismateriale i form af tømmer, bevaret i historiske bygninger og fundet arkæologisk. Men der er huller i vores viden; dels fordi vi ikke ved præcist hvor tømmeret kom fra, dels fordi vi ikke har et indgående kendskab til forholdet mellem brug af lokalt tømmer og brug af importeret.

I projektet TIMBER (Northern Europe’s timber resource - chronology, origin and exploitation) udforsker vi disse spørgsmål. Gennem en række casestudier undersøger vi træets datering og oprindelse ved hjælp af flere videnskabelige metoder, og vi analyserer træets kvalitet for at belyse, hvornår og hvordan øgning i transport og handel af dette konstruktionsmateriale fandt sted. Vi undersøger regioner med overskud af træ, som kunne levere materiale til eksport, og vi kigger på beviset for knaphed på denne ressource i forskellige regioner gennem tid.

Til denne fredagsforelæsning vil jeg fortælle lidt om vores opdagelser.

Dette projekt har modtaget tilskud gennem Det Europæiske Forskningsråds (EFR's) Horisont 2020-program for forskning og innovation med tilskudsaftalenummer 677152.

Dette er forårssemestrets syvende arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.