Kan fremtidens arkitektur i Grønland lære af fortidens myter?

Forelæsning ved ph.d. stipendiat Asta Mønsted, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Resumé

Formålet med Inuulluni-projektet er at undersøge forholdet mellem kosmologi og forhistorisk og historisk arkitektur i Grønlands Thulekultur (1200-1900 e.Kr.) for at afdække de dybe rødder i moderne folks boligtradition og rumlige forståelse af det arktiske landskab. Undersøgelsen vil bidrage til en forståelse af hvordan fortidens samfund forstod og strukturerede deres verden og hvordan det kan studeres gennem kombinationen af materiel og immateriel kultur - henholdsvis arkæologien og mundtlig tradition.

Da undersøgelsens tidshorisont strækker sig fra forhistoriske til nyere tid, vil projektet bidrage til at illustrere om og på hvilken måde nutidens boligtradition og rumlige forståelse i Grønland stadig afspejler en animeret verden. Vores forståelse for, hvordan forholdet mellem menneske, materiel kultur og kosmologi er indbygget i arkitekturen, er vores mulighed for at inspirere og påvirke fremtidens boliger og infrastruktur i Grønland funderet i et kulturelt og videnskabeligt studie.

Dette er forårssemestrets tredje arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.