Fra fjerne egne - enkeltgravskulturens oprindelse, belyst gennem petrografiske analyser af stridsøkse materiale – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Fra fjerne egne

Fra fjerne egne - enkeltgravskulturens oprindelse, belyst gennem petrografiske analyser af stridsøkse materiale

Forelæsning ved arkæolog Mads Lou Bendtsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet.

Resumé

Den jyske enkeltgravskulturs oprindelse har været debatteret intenst siden den blev udskilt som selvstændigt arkæologisk fænomen. I de seneste år har aDNA analyser påvist, at de lignende snorekeramiske grupper i det nordeuropæiske lavlandsområde opstod ved et møde i mellem indvandrere fra den pontisk kaspiske slette og lokale grupper. Om dette også var tilfældet i Jylland, er endnu uvist. Jyllands kalkfattige jorde har kun efterladt sparsomme benrester, så det har endnu ikke været muligt at udvinde brugbart aDNA fra højene i det midt- og vestjyske kerneområde. Hvad der er bevaret i rige mængder er de gravlagtes bjergartsstridsøkser, og gennem petrografiske analyser af råmateriale er ny viden om deres oprindelse blevet tilvejebragt.

Dette er forårssemestrets niende arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.