Facing the Portrait – et ph.d.-projekt

Forelæsning ved ph.d.-stipendiat Sofie Heiberg Plovdrup, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Resumé

Mit ph.d.-projekt omhandler etruskiske og romerske portrætter, samt de strategier de to kulturer anvendte i forhold til portrætter. Jeg ser på hvordan portrætter blev placeret, hvordan de fungerede i deres konkrete kontekst og ikke mindst hvordan de blev opfattet og oplevet i de to kulturer.

Dagens forelæsning kommer til at have to hovedpunkter, først vil jeg fortælle lidt omkring det at søge et ph.d.-stipendium og min erfaring med at være ph.d.-stipendiat. Dernæst vil jeg fortælle lidt mere specifikt omkring mit projekt og den del af projektet jeg arbejder med pt., som handler om oplevelsen af portrættet.

Dette er forårssemestrets femte arrangement i serien Forskningsfredage på Arkæologi.