Aktuel forskning ved arkæologifagene

Fresko af W. Shirlaw (1838-1909), Library of Congress, Washington DC

Seminar om aktuelle forskningsprojekter ved afdeling for Arkæologi på Saxo Instituttet.

På seminaret præsenteres et udvalg af aktuelle arkæologiske forskningsprojekter med oplæg fra afdelingens ph.d’ere, postdocs og lektorer.

Seminaret er arrangeret af studielektor Pernille Foss og ekstern lektor Kristine Bülow, Saxo-instituttet.

Program

14.00 - 14.20 Postdoc Amalie Skovmøller En arkæolog på hjemmevant udebane: Arkæologisk blik på portrætbuster fra 1800-tallet
14.20 - 14.40 Ph.d.-stipendiat Asta Mønsted Inuulluni-projektet: At lære om Grønlands fortid gennem arkæologi og mundtlig tradition
14.40 - 15.00 Lektor Henriette Lyngstrøm 500 år før Kristi fødsel – om introduktionen af jern og jernteknologi i det område, der nu kaldes Danmark
15.00 - 15.20 Lektor Mikkel Sørensen Fra Palæolitikum til Mesolitikum: hvordan skal vi forstå og forklare kulturhistorien fra sidste istid til nuværende mellemistid i Nordvesteuropa?
15.20 - 15.40 Lektor Tim Flohr Sørensen De uvæsentlige - på sporet af en ny arkæologisk realisme
15.40 - 15.50 Spørgsmål
15.50 - 16.15 Pause
16.15 - 16.35 Adjunkt Rune Iversen Arkæologi, sprog og gammelt DNA: heste, sæler og hundredvis af gamle 14C-dateringer
16.35 - 16.55 Lektor Per Ole Rindel Udvikling og diskontinuitet i et befæstet kulturlandskab: Vestjylland i førromersk jernalder
16.55 - 17.15 Lektor Eva Andersson Strand

CTR – past, present, future

17.15 - 17.35 Lektor Jane Fejfer Head and Shoulders!
17.35 - 17.45 Spørgsmål