Udgangspunkter og orienteringspunkter – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Udgangspunkter og orie...

Udgangspunkter og orienteringspunkter

En undersøgelse af socio-geografisk orientering, hverdagsmobilitet og sproglig praksis blandt unge to steder i Danmark


Astrid Ravn Skovse forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé (DK) - pdf

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Tore Kristiansen, formand (Københavns Universitet)
  • Professor Unn Røyneland (Universitetet i Oslo)
  • Lektor Louise Tranekjær (Roskilde Universitet)

Leder af forsvarshandlingen

  • Janus Spindler Møller (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Saxo-Instituttet, Njalsgade 136.