Henne Kirkeby Vest – en vikingetidig central plads på Vestkysten

Forskningsfredage på Arkæologi: Forelæsning v/ museumsinspektør Lene Frandsen, Vardemuseerne.

Oplæg

Der er tale om en bebyggelse fra vikingetiden, som ved sin karakter og fundindhold hæver sig over den almindelige landsby fra vikingetiden. Pladsen blev fundet i 2003 og i de efterfølgende 10 år, er der her blevet gennemført mindre udgravninger, magnetisk kortlægning, luftfoto og detektorafsøgninger etc. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål, men der tegner sig et billede af en yderst velstruktureret bebyggelse med mellem 3-400 grubehuse, samt et ukendt antal langhuse. Pladsen ligger optimalt for søfart tæt ved Filsø, hvorfra man har kunnet sejle ud på Nordsøen. Fundmaterialet afspejler da også både import og lokalt producerede genstande.

Se alle efterårssemestrets Forskningsfredage på Arkæologi (pdf).