Forskning på Roskilde Museum – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Forskning på Roskilde ...

Forskning på Roskilde Museum

Forskningsfredage på Arkæologi: Forelæsning
v/ museumsinspektør Ole Kastholm, Roskilde Museum.

Oplæg

Forelæsningen fokuserer - igennem en række konkrete eksempler - på karakteren af arkæologisk forskning ved et mellemstort kulturhistorisk museum som ROMU i Roskilde. ”Museumsforskning” er mangefacetteret, og tager udgangspunkt både i overordnede strategier såvel som museets medfødte samling og personalemæssige kompetencer samt de – til tider helt tilfældige – arkæologiske fund, der gøres indenfor museets ansvarsområde. Forskningen skal passes ind i en hverdag med mange andre forpligtelser, og i en verden, hvor de økonomiske ressourcer i høj grad må hentes udefra.

Se alle efterårssemestrets Forskningsfredage på Arkæologi (pdf)