Interpellative udfordringer i ghettoen – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Interpellative udfordr...

Interpellative udfordringer i ghettoen

Ghettoen som felt skriger på at blive belyst med livsformsanalytiske briller. Brudflader, centrismer, viljer og interpellation lader til at være definerende elementer i hele fænomenet.

Alene brugen af ordet ghetto er i Dansk kontekst et politisk redskab til at styre det offentlige arbejde i specifikke områder i landet. Men det er også et felt som udfordrer livsformsanalysens begreber. For hvordan bruger man livsformsbegrebet på statsløse Palæstinensiske familier? Og kan politiets arbejde anskues som interpellativt, når institutionen mere minder om Marx begreb om det repressive statsapparat, end Althussers begreb om ideologiske statsapparater?

Interpellative udfordringer i ghettoen er derfor ikke kun et politisk og kulturelt problem, men også en teoretisk udfordring.

Alle er velkomne!

Seminaret er en del af en serie i Strukturel Dialektik.

Der blev afholdt et seminar den 20. september som du kan læse om her