Creating the portrait

The Workshop as Space and Concept

Friedrich Nerly, Bøfler trækker en marmorblok, 1831-1844. Inv. nr. B133

Jane Fejfer afholder sammen med Thorvaldsens museum og Velux Fonden et seminar om værkstedets mangefacetterede rolle som rum for kunstnerisk identitet, produktion og handel med kunstværker samt ramme om møder mellem kunstnere og bestillere. Seminaret skal ses som led i en undersøgelse af Bertel Thorvaldsens rolle som portrætkunstner set i en større kunsthistorisk kontekst.

Seminaret er det første i en række af seminarer afholdt i forbindelse med det igangværende forsknings- og formidlingsprojekt Powerful Presences