Holberg i Europa – Københavns Universitet


Foto: Grønnegårdsteatret fra Erasmus Montanus 2007, Christian Bickel m.fl.

Holberg i Europa

Konference på Københavns Universitet 31.10. – 2.11. 2013


Ludvig Holbergs forfatterskab åbner et panorama ud mod den europæiske idehistorie i tidlig moderne tid. Det dansk-norske, digitale udgivelsesprojekt ”Ludvig Holbergs skrifter” og NFR-projektet ”Holbergs ideologier” ønsker at stimulere Holberg-forskningen i forlængelse af de antologier, som er kommet de senere år. Den digitale Holbergudgave, som er under udarbejdelse, er en anledning til at forny interessen for hans forfatterskab og til at holde status over forskningen.

Ikke mindst ønsker vi at kaste lys over hans position i en europæisk kontekst. I den forbindelse arrangeres en åben Holbergkonference i København, som retter blikket mod hele Holbergs forfatterskab og særlig sætter fokus på hans position i forhold til åndslivet i Europa i det tidlige 1700-tal.

Åben konference

Konferencen er åben for alle interesserede og gratis. Den vil finde sted i passende "Holberg-nærhed" i Universitetets gamle bygninger ved Frue Plads og forme sig som en serie tematisk grupperede forelæsninger og præsentationer med lejlighed til spørgsmål og diskussion. Man kan komme og gå til de dele, der interesserer én, men for de hårdføre, der skal have det hele med, vil der alle dage blive serveret en let frokost. Derfor beder vi om uforpligtende forhåndstilmelding.

Arrangører

”Ludvig Holbergs skrifter” er et samarbejde mellem Det danske Sprog- og Litteratur-selskab (DSL) og Universitetet i Bergen (UiB). Konferencen arrangeres af DSL, SAXO-instituttet ved Københavns Universitet (KU) og ”Holbergs ideologier”.