Proces for budgetlægning

Saxo Forskningssupportteam og dets medarbejder i Økonomicenteret kan hjælpe dig med at opstille og beregne budgettet for dit forskningsprojekt. Mange budgetter skal stilles op i fondenes egne skabeloner, og det kan vi også gøre for dig.

Der skal både beregnes løn til dig og dine eventuelle medarbejdere i projektet samt omkostninger til alle de aktiviteter, som indgår i projektet.

Når du får besked om, at dit forskningsprojekt kan huses på Saxo-Instituttet, bliver du samtidig bedt om at indsende en række oplysninger, som skal bruges til beregningen.

Du bliver bedt om at indsende tre ting:

1. Bemanding – projektansatte
Et skema, som vi beder dig udfylde, så vi kan få overblik over projektperioden, antallet af medvirkende og disses ansættelsesperioder i projektforløbet. Det skal bruges til lønberegninger.

2. Oplysninger om akademisk ansættelsesforløb
Et skema, som skal udfyldes for hver af de medvirkende, som skal lønnes af projektbevillingen. Oplysningerne om jeres hidtidige akademiske arbejde skal bruges til at beregne jeres ancienniteter og lønninger.

3. Beskrivelse af driftsudgifter
Du bliver bedt om at beskrive de aktiviteter og omkostninger, som er nødvendige for at gennemføre projektet, f.eks. rejser, konferencer, arkivophold, feltarbejde, apparatur, publikationer o.a.

Som udgangspunkt skal du ikke selv sætte tal på omkostningerne. Det hjælper vi med. Udgifterne til de mest gængse aktiviteter har vi standardtakster på, men i særlige tilfælde bliver vi dog nødt til at bede dig undersøge nogle af priserne. Det kunne f.eks. være på specialudstyr eller desk fees for forskningsophold på udenlandske universiteter. Du får tilsendt en vejledning med eksempler.

Oversigt over processen for budgetlægning
Saxo-Instituttet har mange budgetter at beregne. Derfor er det meget vigtigt at du overholder afleveringsfristerne.

8 uger før deadline Du modtager skemaer til lønberegning og en vejledning i beskrivelse af driftsomkostninger.
6 uger før deadline Du indsender budgetoplysningerne hurtigst muligt og senest 6 uger før deadline. Forskningssupportteamet gennemgår dine oplysninger og kontakter dig, hvis der er spørgsmål.
4 uger før deadline Alle budgetoplysninger skal være klar til beregning. Økonomimedarbejderen beregner dit budget.
I ugen op til deadline Du modtager et budget fra økonomimedarbejderen. Har du ønsker om korrektioner, meddeler du det til økonomimedarbejderen, som korrigerer og sender dig en ny version. Når du har godkendt det endelige budget, giver du økonomimedarbejderen besked.


Mange fonde benytter elektroniske ansøgningssystemer, og her uploader forskningssupportteamet budgettet for dig.

Nogle fonde kræver desuden underskrifter på budgetterne. Forskningssupportteamet sørger for at få underskrifterne fra de pågældende personer og at uploade dokumentet.