Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

Hvad er et Marie Curie Fellowship?
Hvordan søger man?
Hvad er superviserens rolle?
Marie Curie Master Class
Support

Hvad er et Marie Curie Fellowship?

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships er en del af Den Europæiske Unions forskningsstøtteprogram Horizon 2020. Formålet med de individuelle stipendier er at give forskere muligheder for gennem transnationalt samarbejde at opnå og videregive ny viden og arbejde med forskning i eller uden for Europa.

Ansøgere skal være erfarne forskere og have enten en ph.d.-grad eller mindst 4 års erfaring med forskningsarbejde på fuld tid efter at have bestået en kandidatgrad, som kvalificerer til et ph.d.-stipendium. 

Ordningen støtter også personer, som efter en pause ønsker at fortsætte en forskerkarriere, og forskere uden for Europa, som tidligere har arbejdet her, og som ønsker at vende tilbage i en længere periode.

Et grundlæggende formål med stipendierne er desuden at give forskere muligheder for at udvikle faglige og personlige kvalifikationer til at realisere deres mål for et videre karriereforløb.

Projektet, der søges midler til, skal være forankret hos en værtsorganisation i et EU-land eller et EU-associeret land, som ikke er ansøgerens hjemland. Ansøgeren skal ansættes af værtsorganisationen og bosætte sig i værtslandet i projektperioden.

Der lægges vægt på, at ansøgerens projekt kan tilknyttes forskningscentre eller -miljøer hos værtsorganisationen og medvirke til gensidig berigelse og udvikling. Stipendierne er normalt 2-årige.

Opslaget til Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018 bliver offentliggjort den 12. april 2018.

EU kommissionens deadline i 2018 er den 12. september. Til toppen


Hvordan søger man?

For at søge et Marie Curie stipendium skal du sikre dig, at den værtsorganisation, som du ønsker at blive tilknyttet, er villig til at forankre dit projekt. Du skal samtidig sikre dig en aftale med en supervisor, som skal være en af organisationens forskere. 

Ansøgningen skal indsendes i EU Kommissionens elektroniske ansøgningssystem, og den skal udformes efter en fastlagt disposition med obligatoriske overskrifter, som skal følges.  Ud over dig selv og dit forskningsprojekt skal du beskrive din værtsorganisation, samarbejdet med din supervisor, din arbejdsplan, din formidlingsstrategi, din forsknings impact i forskningsverdenen og det øvrige samfund samt mange andre ting. 

Ved bedømmelsen af en Marie Curie-ansøgning lægges der stor vægt på din viden om og kontakt til de personer, miljøer, netværk, institutioner, faciliteter osv., som du ønsker at samarbejde med. Samtidig vejer det tungt, hvad du selv kan berige miljøerne med, og hvilke fremtidige karrieremuligheder dit arbejde åbner op for dig.

Det er alt sammen noget, som du skal kunne skrive præcist og overbevisende om, så derfor er det vigtigt, at du hele vejen igennem ansøgningsfasen har tæt kontakt til din supervisor. Ansøgningen udformes i et samarbejde mellem dig og din supervisor, men det er dig, der er pennefører.

Hvis du ønsker at søge et Marie Curie stipendium med forankring på Saxo-Instituttet, eller hvis du allerede er ansat her og ønsker hjælp til at søge ud til et andet land, skal du kontakte Saxo Forkningssupportteam senest den 1. marts. E-mail: saxosupport@hum.ku.dkTil toppen


Hvad er superviserens rolle?

Din supervisor forpligter sig til fagligt at støtte og supervisere dig gennem hele projektforløbet fra ansøgningsfase til projektgennemførelse og afrapportering. Det er derfor tilrådeligt, at du mødes med din supervisor så tidligt som muligt i ansøgningsfasen for at afstemme forventningerne til projektets indhold, metoder, samarbejdsformer, resultater osv.

Som Marie Curie-ansøger forventes du at udarbejde din ansøgning i samarbejde med din supervisor, som samtidig fungerer som din sparringspartner i skriveprocessen. Supervisoren kan hjælpe dig med oplysninger om din værtsorganisation, dens forskningsmiljøer og faciliteter, kontakter til personer og netværk og anden nyttig information. Til toppen


Marie Curie Master Class

At skrive en Marie Curie-ansøgning er et meget stort og krævende arbejde, hvor du skal forholde dig til en lang række aspekter ud over det videnskabelige. Derfor arrangeres der hvert år i maj måned en master class på Det Humanistiske Fakultet, hvor ansøgere kan blive klædt bedre på til at udarbejde sine ansøgninger.

Master classen arrangeres i et samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultets Forskerservice, de humanistiske institutter og Center For Tekstilforskning. 

Der informeres bl.a. om krav til ansøgningerne, bedømmelseskriterier m.m., og der arbejdes med ansøgningerne i skriveværksteder. I den forbindelse får ansøgerne også lejlighed til at diskutere sine projektbeskrivelser med sine supervisorer, som forventes at være til stede ved arrangementet.

Programmet indeholder både fællesaktiviteter for alle ansøgere og forløb, som foregår i mindre grupper lokalt på de enkelte institutter og centre. 

Erfaringerne fra de seneste års master classes har vist, at det har været meget nyttigt og udbytterigt for udenlandske forskere at komme til København og se med egne øjne, hvad Københavns Universitet og især det nære institut- eller centermiljø har at byde på. Det er også vigtigt, at de får lejlighed til at komme i direkte kontakt med ressourcepersoner, der i de efterfølgende måneder kan bidrage med input til ansøgningen. Til toppen


Support

Marie Curie ansøgerne serviceres som udgangspunkt af Det Humanistiske Fakultets Forskerservice, som tager sig af ansøgere på alle de humanistiske institutter og centre. Men ansøgere til Saxo-Instituttet serviceres også i en vis udstrækning af Saxo Forskningssupportteam. Rollefordelingen ser således ud: 

Det Humanistiske Fakultets Forskerservice:

  • Fakultetets kontaktled til EU Kommissionen
  • Kontrakter mellem fakultetet og EU Kommissionen vedrørende ansættelse af stipendiater
  • Individuel rådgivning af ansøgere
  • Individuel sparring på ansøgninger
  • Kvalitetssikring af formalia og ansøgninger i det elektroniske ansøgningssystem

Kontakt Det Humanistiske Fakultets Forskerservice på e-mail: forskerservice@hum.ku.dk 

Saxo Forskningssupportteam:

  • Samordning af processerne omkring rekruttering af ansøgere til Saxo-Instituttet
  • Information om institutspecifikke forhold
  • Individuel rådgivning af ansøgere
  • Individuel sparring på ansøgninger 

Kontakt Saxo Forskningssupportteam på e-mail: saxosupport@hum.ku.dkTil toppen