Projektudkast og fagfællelæsning

Alle forskningsprojekter, som ønskes forankret på Saxo-Instituttet, skal godkendes af institutlederen. Det er institutlederens ansvar at vurdere, om der fysisk er plads på instituttet til at huse projekterne, og at det fagligt og videnskabeligt giver mening for dem at blive forankret i instituttets forskningsmiljøer.

Hvis du ønsker at søge midler til et forskningsprojekt, som du samtidigt ønsker forankret på Saxo-Instituttet, skal du derfor indsende et projektudkast. Det gælder uanset, om du kommer udefra eller allerede er ansat på instituttet.

Projektudkastet skal være en kort beskrivelse af dit projekt på 1-2 sider. Den behøver ikke at være den fulde, færdigformulerede projektbeskrivelse, men det skal indeholde oplysninger om:

  • Projektets indhold
  • Hvilket virkemiddel du søger
  • Hvor mange personer der deltager i projektet
  • Projektperioden
  • Ønske om fagfællelæsning

Fagfællelæsning
Vi tilbyder at finde en fagkyndig person til at læse og kommentere din projektbeskrivelse. Fagfællelæseren skal ikke vurdere, om dit projekt skal antages eller ej, men kun yde konstruktiv sparring. Du er velkommen til selv at stille forslag til fagfællelæsere, og forskningssupportteamet påtager sig gerne at kontakte dem, hvis du ønsker det.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet om fagfællelæsning, skal du give udtrykkelig besked om det sammen med indsendelsen af dit projektudkast.

Dit projektudkast skal være Saxo Forskningssupportteam i hænde senest 10 uger før deadline for den fond, du ønsker at søge.

På grund af det store antal ansøgninger, som indløber til instituttet, er det vigtigt at du overholder denne tidsfrist. Hvis du overskrider den, kan du ikke forvente at få support.

Send dit projektudkast til Saxo Forskningssupportteam på e-mail: saxosupport@hum.ku.dk