Bilag og dokumentation til ansøgningen

Tre vigtige råd:

  1. Begynd ansøgningsprocessen med at fremskaffe de nødvendige bilag
  2. Læs altid fondens opslag grundigt, og sæt dig ind i, hvad den kræver af bilag
  3. Begræns mængden af bilag til det, fonden kræver. Stiller fonden ingen specifikke krav, begræns da mængden til det absolut nødvendige

Begynd med bilagene
Mange ansøgere bliver ubehageligt overraskede over, hvor omfattende og tidskrævende et arbejde det kan være at fremskaffe de nødvendige bilag. Især for projekter med flere medarbejdere kan det være en stor opgave. Jo flere personer, der medvirker, desto flere bilag skal der fremskaffes, og meget ofte skal der indhentes dokumentation fra flere forskellige institutioner og ansættelsessteder.

Det tager tid at fremskaffe dokumentationer. Derfor råder vi til, at du tager fat på arbejdet som noget af det første i ansøgningsprocessen. Vi har desværre set mange eksempler på, hvor hektisk det kan være for ansøgere, når de kommer for sent i gang, og hvor forstyrrende og stressende det er i tiden op til deadline, hvor de har brug for at koncentrere sig om at trimme projektbeskrivelserne.

Fondenes krav til bilag
Der er stor forskel på, hvad de forskellige fonde stiller af krav til bilag og dokumentation. Nogle har ingen særlige krav, mens andre har udførlige lister over de dokumenter, der skal bilægges. Derfor er det altid meget vigtig at sætte sig grundigt ind i fondenes krav og levere det, som de beder om. Det er frygtelig ærgerligt at få sin ansøgning afvist, fordi bilagsmaterialet ikke er i orden.

Mængden af bilag
Nogle fonde, som har lister over obligatoriske bilag, skriver udtrykkeligt, at bilag, som ikke står nævnt på deres lister, ikke vil blive inddraget i behandlingen af ansøgningen. Undgå derfor at sende flere bilag end de påkrævede.

Til de fonde, som ikke har specifikke krav, bør du undgå at sende flere bilag end højst nødvendigt. Som udgangspunkt bør du kun sende bilag, som er direkte relevante for beskrivelsen af projektet samt dine og de øvrige medvirkendes kvalifikationer, f.eks. CV, publikationsliste, ph.d.-bevis, samarbejdsaftaler med andre institutioner eller organisationer, pristilbud på særligt udstyr eller lignende.