Begynd skriveprocessen i god tid

Overvejer du at søge penge til et forskningsprojekt i løbet af det kommende år?
Så kan det anbefales at gå i gang med det samme.

Hvorfor allerede nu?

Fordi det tager meget længere tid, end man umiddelbart skulle tro, at udarbejde en god og overbevisende ansøgning. Det kræver ofte en lang proces med sparring og feedback at nå frem til en projektbeskrivelse, som fremstår med klarhed, solid indre sammenhæng og gennemslagskraft. En proces hvor manuskriptet sendes frem og tilbage adskillige gange mellem ansøger, fagfæller og forskningssupport.

Man kan derfor styrke sin projektbeskrivelse betydeligt ved at arbejde med den stille og roligt over flere måneder frem for at vente med den til en måned eller halvanden før deadline, hvor der ikke er tid til en dybdegående feedback. Det bliver også meget mindre belastende og stressende for både ansøger og de øvrige involverede parter.

Projektbeskrivelsen til en fondsansøgning er en genre for sig. Den er meget forskellig fra den traditionelle, akademiske måde at skrive på i såvel form og indhold som sprogligt stilleje. Det kræver som regel tid og øvelse at omstille sig til genrens tankegang og fremstillingsform.

Hvordan kan det tage så lang tid?

Fordi en projektbeskrivelse også skal indeholde redegørelser for mange andre aspekter end de videnskabelige. Det er f.eks. samfundsrelevans, samarbejdsparter, organisering, arbejdsplaner, formidling, målgrupper, impact, fremtidsperspektiver m.m. Det er meget vigtigt også at beskrive disse aspekter overbevisende.

Ofte må en projektbeskrivelse kun fylde fire til fem sider, og nogle gange kun to, så det kan være vanskeligt at få så megen information presset ind på så lidt plads. Derfor skal stoffet prioriteres benhårdt og disponeres meget stramt. Der skal skrives kort og koncist, men alligevel må intet være indforstået, alle påstande skal være underbygget, og læseren må ikke efterlades med ubesvarede spørgsmål.

At få så omfattende et indhold skrevet ned til nogle ganske få sider og stadig bibeholde alt det væsentlige medfører mange omskrivninger af manuskriptet. Det tager tid.

Hvorfor inddrage forskningssupporten?

Fordi forskningssupporten læser med andre øjne, end fagfolk som oftest gør, og fordi den har erfaringer med fonde og fortolkning af opslag og bedømmelseskriterier. Den blander sig ikke i det faglige indhold, men den kan derimod hjælpe med det formidlingsmæssige, med disposition, form og struktur i beskrivelserne og med at få alle aspekter med.

Forskningssupporten har erfaringer med genren og kan bistå med vejledning, ideer og feedback, og den kan hjælpe med at undgå ubehagelige overraskelser og overflødigt merarbejde.

Derfor anbefales det at gå i gang med projektbeskrivelsen og samarbejdet med forskningssupporten med det samme.