Projektadministration – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningssupport > Projektadministration

Projektadministration

Administration af bevillingen

Den økonomiske administration af en bevilling herunder projektoprettelse, udbetaling af løn og omkostninger til drift, statusopfølgninger, sparring omkring budgetændringer, afrapportering, regnskab etc. varetages af Fakultetets økonomicenter.

Saxo-Instituttets faste kontaktperson i økonomicenteret er Lykke Ilg mnx231@hum.ku.dk

Ansættelse og opstart

Saxo-Instituttets HR medarbejder sørger for at igangsætte ansættelser på projektet. Dette omfatter inddrivelse af nødvendig dokumentation, kontakt til øvrige ansættelsesinstanser etc.

I opstartsfasen er vores HR medarbejder endvidere behjælpelig med anvisning af arbejdsplads, oprettelse af e-mail, udlevering af nøgler og bestilling af ID kort.

Saxo-Instituttets HR medarbejder er Birgit Hüttmann bhu@hum.ku.dk

Konferencer

Saxo Forskningssupportteam hjælper med budgettering, planlægning og afvikling af interne og eksternt finansierede seminarer, konferencer og kongresser.

Projekthjemmesider

Hvis du opnår finansiering til et større kollektivt projekt, et individuelt postdoc-projekt, et netværk eller en konference, tilbyder Saxo Forskningssupportteam at oprette en projekthjemmeside til dig (de fleste bevillingsgivere stiller krav om oprettelse af en projekthjemmeside).

Læs mere om oprettelse af projekthjemmeside.

Formidling og pressekontakt

Saxo Forskningssupportteam bidrager til at skabe opmærksomhed omkring instituttets projekter.

Læs mere om dette på om formidling og pressekontakt.