Interne ansøgningsprocedurer på Saxo-Instituttet

Interessetilkendegivelse
Ansøgere, der ønsker at søge midler til et forskningsprojekt, som de samtidigt ønsker forankret på Saxo-Instituttet, skal indsende en interessetilkendegivelse – dvs. en kort beskrivelse på 1-2 sider af projektet og nogle få andre oplysninger. Se her hvad en interessetilkendegivelse skal indeholde.

Institutlederen er forpligtet til at vurdere, om eksternt finansierede forskningsprojekter vil kunne huses på Saxo-Instituttet. Ansøgerne får besked i løbet af to uger efter indsendelsen af interessetilkendegivelsen.

Alle interessetilkendegivelser skal indsendes til Saxo Forskningssupportteam, som tager sig af de videre foranstaltninger og hjælper ansøgerne igennem det interne forberedelsesforløb.

Indsend 10 uger før deadlines
For alle fondsansøgninger skal der altid indsendes en interessetilkendegivelse.
Mange fonde har fastlagte ansøgningsfrister. Andre har ikke faste deadlines, men behandler ansøgninger med jævne mellemrum.

For ansøgninger til fonde med fastsat ansøgningsfrist indsendes den senest 10 uger før deadline.

For ansøgninger til fonde uden fast ansøgningsfrist indsendes den senest 10 uger, før ansøgeren påtænker at indsende ansøgningen.

Support
Saxo-Instituttet har indført faste procedurer for håndtering af projektansøgninger for at opnå den bedst mulige proces både for ansøgerne og for instituttet. Hensigten er at få tid til at gennemgå ansøgninger og budgetter grundigt, til at tilbyde ansøgerne en fagfællelæsning og til at sikre, at alle formaliteter i forhold til fondene er på plads.

Det er vigtigt at understrege, at forskningssupporten er ment som en service og en hjælp. Der er ikke tale om forsøg på at påvirke projekternes indhold eller gribe ind i forskernes arbejde og projektideer.

Oversigt over den interne ansøgningsprocedure før fondenes deadlines
 

10 uger før

Interessetilkendegivelserne indsendes til Saxo Forskningssupportteam

8 uger før Ansøgerne får besked om husning, forslag til fagfællelæsere, og om hvilke oplysninger de skal indsende til brug for budgetberegningerne
6 uger før Ansøgerne indsender budgetoplysninger til forskningssupportteamet. Oplysningerne kvalitetssikres i dialog med ansøgerne, og instituttets økonomicenter beregner budgetterne. Læs om processen for budgetlægning
5 uger før Ansøgerne indsender projektbeskrivelserne (gerne i kladde) til Forskningssupportteamet, som giver feedback på de strukturelle og formelle aspekter. Teamet blander sig ikke i det faglige og videnskabelige indhold. Læs mere om feedback på projektbeskrivelsen
3 uger før Hvis ansøgningen skal indsendes til fonden i et elektronisk ansøgningssystem, opretter ansøgerne sine profiler og ansøgninger i systemet
2 uger før Upload af diverse bilag påbegyndes. Ansøgerne uploader som udgangspunkt selv sine bilag. Enkelte bilag uploades dog af forskningssupportteamet afhængigt af fondenes krav
1 uge før Alle ansøgninger gennemgås af forskningssupportteamet. Fejl og mangler rettes
Deadline Ansøgerne indsender selv ansøgningerne