Konferencesupport – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningssupport > Konferencesupport

Konferencesupport

Saxo-Instituttets forskningssupportteam hjælper med budgettering, planlægning og afvikling af interne og eksternt finansierede seminarer, konferencer og kongresser.

Teamet har stor erfaring med alle detaljer i processen. Dette gælder både i ansøgningsfasen, når der skal lægges et realistisk budget, samt i de efterfølgende faser, når bevillingen er kommet hjem.

Ved budgetteringen/planlægningen af et seminar eller en konference mødes vi ofte med ansøger/ bevillingshaver og taler om de punkter, der vil være relevante for netop dette arrangement. På denne måde sikrer vi et skræddersyet budget og en foreløbig plan for det videre forløb. Hermed har vi god tid til at hjælpe med rettidig booking af fx lokaliteter og flybilletter til foredragsholdere.

Ved mødet med ansøger/ bevillingshaver vil vi komme ind på følgende faser og tiltag:

Før arrangementet 

 • Budgettering
 • Lokalebooking
 • Booking af flybilletter (foredragsholdere)
 • Annoncering
 • Tilmelding og betaling

Under arrangementet 

 • Velkomst/ registrering
 • Praktisk hjælp /Studentermedhjælpstimer
 • Forplejning
 • Konferencematriale
 • Mikrofonhåndtering under spørgerunder
 • Presse 

Efter arrangementet 

 • Fakturering og regnskab
 • Honorarer
 • Afrapportering/ evaluering  

De overnævnte punkter er et udpluk af, hvad der skal planlægges i forbindelse med en konference, og som nævnt er der er ofte meget forskellige behov og muligheder. Vi har derfor udviklet en bruttoliste, som du kan downloade (pdf).

For yderligere information, kontakt Jane Finnerup JohnsenLene Raben-Levetzau eller skriv til Saxo Forskningssupportteam, saxosupport@hum.ku.dk