Information – Københavns Universitet

Information om forskningsmidler og deadlines

Nationale ansøgningsmuligheder
Der findes en lang række fonde og programmer, hvor der kan søges om midler til forskning, formidlingsprojekter, rejser og andre aktiviteter.
Læs mere om opslag, deadlines og procedurer for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), Carlsbergfondet og mange andre.

Internationale ansøgningsmuligheder 
Også i Nordisk og Europæisk regi findes der en række muligheder for at søge midler til større satsninger, individuelle forskningsstipendier, netværk mv.
Læs mere om muligheder, opslag, deadlines og kriterier for ansøgning til Horizon 2020, ERC Grants med flere.