18. september lokale 12.4.07
09:15-10:00 Møde i netværket: nye medlemmer, nye ideer, nye projekter?
10:15-11:00 Præsentation af ph.d. projekt v. Andreas Bonde Hansen (Museum Vestsjælland/Saxo-Instituttet): ”Vikinger & Hvider i Vækst – Formidling af kulturarv fra perioden 600 – 1375 i Nordeuropa og Vestsjælland”  (slides fra præsentationen som pdf)

23. oktober lokale 12.4.07
09:15-10:00 Lone G. Thomsen, projektforsker, Nationalmuseet: ”Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø” (slides fra præsentationen som pdf)
10:15-11:00 Eva Andersson Strand, lektor CTR/Saxo-instituttet: Ull, svett och trådar - vikingatida textil produktion (slides fra præsentationen som pdf)

27. november lokale 12.4.07
09:15-10:00 Morten Ravn, museumsinspektør Vikingeskibsmuseet: ”Skjern Ådal-stammebåden - en bådmølle?, en færge? eller...” (slides fra præsentationen som pdf)
10:15-11:00 Lars Holten, direktør Sagnlandet Lejre: ”SAGNKONGERNES VERDEN og visionen bag” (slides fra præsentationen sm pdf)