Arkiv 2013 underside

5. september kl. 10-12 lokale 27.1.49
Morten Ravn: Bygning af krigsskibe i 1000-tallet – ressourcer (pdf)
Pia Bennike: Vikingetidens skeletfund (pdf) 


3. oktober kl. 10-12 lokale 27.1.47
Lone G. Thomsen: Specialiseret tekstilproduktion i vikingetid? Det danske materiale
Henriette Lyngstrøm: Stenalder, bronzealder, jernalder, stålalder, middelalder (pdf)

31. oktober kl. 10-12 lokale 27.1.49
Peder Dam: De nye bebyggelser i vikingetid og tidlig middelalder - en historisk-geografisk vinkel (pdf)
Lasse Sonne: Havde vikingerne en syvdagsuge? (pdf)
Karin Frei: Mulighederne for at anvende strontiumisotopanalyser af vikingtids materiale (pdf)

28. november kl. 10-12 lokale 12.4.07
optakt til seminar (praktiske og faglige aftaler – ingen oplæg)

29. november kl. 10-16 SEMINAR lokale 22.0.11
Vikingetidens aristokratiske miljøer
Lars Jørgensen: De skandinaviske residenser. Dynastiske monumenter eller dynamiske residenser? Tom Christensen: Var ideologi noget bras i vikingetiden - om de store huse i Lejre; Anna Beck: Toftegård - store forhold på Stevns; Anne Birgitte Gotfredsen: Vikingerne ved Tissø – Mad, status og identitet; Peter Steen Henriksen: Korn og øl i vikingetiden; Elizabeth Rüssel Palm: Røg- og varmeforhold i Kongehallen fra Lejre; Jens Christian Moesgaard: Kongen, magten og pengene; Rikke Malmros: Harald Blåtands skattevæsen? Gitte Ingvardson: Skovsholm - en bornholmsk stormandsgård? Maria Panum Baastrup: At skille fårene fra bukkene – vikingetidens transkulturelle kompetencer og - netværk; John Lind: Tissø-Kiev-Konstantinopel: danske netværk i Øst; Hemming Zaramella Hansen: Sig Syd – en port mod vest? Maj Helqvist: To verdner – et skrifte i vikingetidens magtideologi; Anne Hedeager Krag: Internationale dragtsymboler i aristokratiske miljøer; Silke Eisenschmidt: Rytter og købmænd i vikingetid? To sønderjyske regioner med forskelligt fundmateriale; Anne Christine Larsen: Trelleborg.  Tilmelding er ikke længere muligt.
Læs det endelige program her.

Læs sammenfatning af seminaret her

12. december kl. 10-12 lokale 27.1.49

Per Ole Rindel: Vikingetidens bebyggelsesmønstre på Sjælland i diakront perspektiv (link til oplæg)
Eva Strand Andersson: Organisering af vikingetidens tekstilhåndværk (link til ppt)
Gitte T. Ingvardson: Gemt og glemt - vikingetidens sølvskatte på Bornholm (link til ppt)