Samarbejde

Saxo-Instituttet har et omfattende netværk af samarbejdspartnere og aftagere. Det drejer sig blandt andet om offentlige institutioner inden for arkiv-, biblioteks- og museumsfeltet samt undervisningssektoren (især gymnasieskolen), men også en lang række andre offentlige institutioner som Danmarks Radio, ministerier og kommuner. Herudover samarbejdes der med virksomheder i den private sektor.

Instituttet samarbejder desuden med virksomheder uden for universiteterne, private såvel som offentlige, om forskningsprojekter for erhvervs-ph.d.- og erhvervs-postdoc-stipendiater.

Saxo-Instituttet modtager gerne henvendelser angående samarbejde eller udbud af forskningsopgaver. Hvis du er interesseret i et samarbejde om et nyt forskningsprojekt, kan du henvende dig til Saxo-Instituttets Forskningssupportteam, som vil sørge for at videreformidle kontakten til de relevante forskere.

Kontakt Saxo Forskningssupportteam: saxosupport@hum.ku.dk

Du kan også læse mere om vores forskningscentre og igangværende projekter og netværk.