Practicing neighborliness in public space: an ethnographic study of everyday social encounters among asylum seekers and local residents in rural Denmark – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Postdoc-projekter > Practicing neighborlin...

Practicing neighborliness in public space: an ethnographic study of everyday social encounters among asylum seekers and local residents in rural Denmark

Postdoc-projekt ved Birgitte Romme Larsen, Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) og Saxo-Instituttet.

For an English description of the project go to saxoinstitute.ku.dk

Projektet udgør et antropologisk studie af det hverdagslige møde og naboskab mellem asylansøgere og lokale indbyggere i en mindre dansk by, landsbyen Jelling i det sydlige Jylland (3.300 indbyggere).

Asylcentre i Danmark er ofte afsidesliggende placeret, sommetider kilometer fra nærliggende landsbyer, og etablering af nye centre møder ofte lokal modstand. I Jelling findes et asylcenter, som på flere områder skiller sig ud, ikke alene ved at være placeret i selve bymidten.

Inden for selve asylcenterområdet finder man også en række lokale, kommunale institutioner (børnehave, dagpleje og skole) placeret side om side med centrets egne tilsvarende institutioner, imens den lokale ungdomsklub anvendes af både byens og asylcentrets unge.

Som en konsekvens af den særlige rumlige og institutionelle organisering ser man med andre ord i Jelling en usædvanlig folkeskare af asylansøgere og faste indbyggere, der i det daglige bevæger sig rundt i det samme lokale, offentlige rum.

Projektet undersøger, på hvilke måder en sådan daglig fysisk interaktion leder til forskellige former for sociale møder i hverdagen asylansøgere og lokale borgere imellem. Projektet sigter ikke til en undersøgelse af dette møde med afsæt i en foruddefineret ’os’-’dem’-dikotomi, sådan som det ofte er tilfældet i den offentlige debat omhandlende mødet forskellige etniciteter imellem.

I stedet søger undersøgelsen rettere at forstå, hvordan – på det mikro-sociologiske plan – forskellige forståelser af samhørighed og adskillelse rent faktisk bliver til og vedtages i det daglige, i kraft af dét fysisk og socialt at færdes i det samme lokale, offentlige rum. Når medindbyggere bevæger sig rundt i det samme offentlige rum, sker der ”noget”, en særlig familiarisering – ikke nødvendigvis med hinanden, men med et bestemt ”gadebillede”.

Inden for dette gadebillede ønsker projektet etnografisk at udforske de lokale møder, som opstår - ikke som møder mellem forskellige nationale, etniske eller juridiske kategorier, men som et møde mellem medborgere i den samme by, forældre til børn i institutioner placeret dør om dør og fælles om den samme legeplads, børn/unge gående i den samme ungdomsklub, skatere benyttende den samme skaterbane, osv.

Empirisk og teoretisk søger projektet at bidrage til en viden om, hvordan relationer af nærhed og distance formes og praktiseres i det daglige, på tværs af etnicitet og socio-legal status, og på en og samme tid belyst ud fra migranter og lokales perspektiv. Videre søger projektet at bidrage til en viden om multikulturel sameksistens i en ikke-urban kontekst, samt lokale udfald og konsekvenser af migration i rurale sammenhænge.