Ph.d. – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Ph.d.


Ph.d. på Saxo-Instituttet - en oversigt

Ph.d.-forskningsprojekter er væsentlige og højt værdsatte bidrag til den samlede forskning på Saxo-instituttet inden for fagområderne historie, etnologi, filologi (græsk/latin) og klassisk og forhistorisk arkæologi. Ph.d.-stipendiater gennemgår et 3-årigt forskeruddannelsesforløb, der afsluttes med en afhandling som forsvares med henblik på at erhverve ph.d.-graden. Målet med forskeruddannelsen er at udvikle og styrke ph.d.-projekterne, og at give stipendiaterne optimale vilkår for at skrive en afhandling på højt internationalt niveau og erhverve en ph.d.-grad på den normerede tid. Læs mere her.

Ph.d. koordinator

Saxo instituttets forskningsuddannelsesforløb og ph.d. miljø organiseres af ph.d. koordinator Sniff Andersen Nexø. Hun varetager bl.a. formidlingen til ansøgere om instituttets faglige profil, ph.d.-miljø og potentielle ph.d.-vejledere. Desuden vejleder hun om bevilling af midler til f.eks. rejser, udlandsophold og andre projekt-relaterede udgifter, som ikke dækkes af fakultetet. Du kan læse mere om Ph.d.-koordinatorens opgaver her.
Kontakt Lektor Sniff Andersen Nexø,  hvis du vil vide mere om ph.d. miljøet på instituttet.

Ph.d.-uddannelsen på det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-uddannelsen er formelt organiseret under Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet. Her kan du finde alle relevante oplysninger om hvordan man kan ansøge om at blive ph.d. studerende på Fakultetet, herunder Saxo-instituttet. Der findes også en fyldig oversigt over ph.d.-uddannelsens elementer og forløb, regler og bekendtgørelser, samt en oversigt over kurser.

Ph.d.-kurser

Saxo-Instituttet arrangerer fagspecifikke ph.d.-kurser, der udbydes og administreres af Det Humanistiske Fakultetets Ph.d.-skole. Kurserne opslås på den nationale database over ph.d.-kurser udbudt af danske universiteter. Link til ph.d.-skolens kursuskatalog.
Du kan læse mere om de kurser Saxo-Instituttet aktuelt udbyder og eller samarbejder med andre ph.d. skoler om at udbyde her. (link til kursus-side)
Adjunkt Tim Flohr Sørensen er Saxo-Instituttets kursuskordinator. Du kan læse mere om Tims opgaver her.