Ph.d. på Saxo-Instituttet - en oversigt

Ph.d.-forskningsprojekter er væsentlige og højt værdsatte bidrag til den samlede forskning på Saxo-instituttet inden for fagområderne historie, etnologi, filologi (græsk/latin) samt klassisk og forhistorisk arkæologi. Ph.d.-stipendiater gennemgår et 3-årigt forskeruddannelsesforløb, der afsluttes med en afhandling som forsvares med henblik på at erhverve ph.d.-graden. Målet med forskeruddannelsen er at udvikle og styrke ph.d.-projekterne, og at give stipendiaterne optimale vilkår for at skrive en afhandling på højt internationalt niveau og erhverve en ph.d.-grad på den normerede tid. 
Læs mere her.

Ph.d. koordinator

Saxo-Instituttets forskningsuddannelsesforløb og ph.d. miljø organiseres af ph.d. koordinator Niklas Olsen. Han varetager bl.a. formidlingen til ansøgere om instituttets faglige profil, ph.d.-miljø og potentielle ph.d.-vejledere. Desuden vejleder han om bevilling af midler til f.eks. rejser, udlandsophold og andre projekt-relaterede udgifter, som ikke dækkes af fakultetet. Du kan læse mere om Ph.d.-koordinatorens opgaver her.
Kontakt lektor Niklas Olsen, hvis du vil vide mere om ph.d. miljøet på instituttet.

Ph.d. koordinationsgruppe

Ph.d.-koordinationsgruppen består af en gruppe Ph.d.-studerende, der samarbejder med Ph.d.-koordinatoren om at implementere diverse praktisk-administrative initiativer med henblik på at sikre de optimale rammer for, at den enkelte Ph.d.-studerende på Saxo kan få så vellykket et Ph.d.-forløb som overhovedet muligt. Har du forslag til initiativer, der vil gavne ph.d.-miljøet er du velkommen til at kontakte Niklas Olsen.

Ph.d. mentor-ordning

Alle nystartede Ph.d.-studerende på Saxo-Instituttet får tilbudt en mentor. Formålet med dette tilbud er, at det for det første sikrer den nytilkomne en nem, hurtig og effektiv indførelse i det fagligt-sociale liv blandt instituttets Ph.d.-studerende, og for det andet forsyner den nytilkomne Ph.d.-studerende med en personlig, fast og stabil kontaktperson, der kan og vil hjælpe med alt det sociale, praktiske og administrative, man som nytilkommen på instituttet kan have gavn og glæde af.

Ph.d.-uddannelsen på det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-uddannelsen er formelt organiseret under Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet. Her kan du finde alle relevante oplysninger om hvordan man kan ansøge om at blive ph.d. studerende på Fakultetet, herunder Saxo-instituttet. Der findes også en fyldig oversigt over ph.d.-uddannelsens elementer og forløb, regler og bekendtgørelser, foruden kurser som beskrevet nedenfor.

Ph.d.-kurser

Saxo-Instituttet arrangerer fagspecifikke ph.d.-kurser, der udbydes og administreres af Det Humanistiske Fakultetets Ph.d.-skole. Kurserne opslås på den nationale database over ph.d.-kurser udbudt af danske universiteter her.