Gunner Lind

Gunner Lind

Professor

Aktuel forskning

Ejerskab og brug af våben i Europa, 1500-2000.

Primære forskningsområder

Dansk og europæisk historie 1600-1800. Krig, krigserfaringer, militære og civile, bevæbnede mennesker. Magt og sociale eliter. Statsdannelsesprocesser.

Undervisnings- og vejledningsområder

Dansk og europæisk historie 1500-1900. Især:

 • Krig, militær og samfund i nyere tids Europa
 • Bevæbning og vold i det civile samfund.
 • Magtrelationer, adel, overklasse, sociale eliter
 • Sociale netværk, patron-klientforhold, prosopografi,
 • Statsdannelsesprocesser
 • Statsforvaltning
 • Danmark i 16- og 1700-tallet
 • Europa som kulturel enhed, europæisering.
 • Nationale og andre identiteter, især de førmoderne.
 • Sociologisk og økonomisk teori i historisk forskning
 • IT og historie. Især databaser og andre former for bearbejdning af primært materiale.

ID: 6674