Materiel kultur – Københavns Universitet

Materiel kultur og kulturens materialisering, herunder teknologi, økonomi, forbrug, produktion, klima, miljø, landskab

En del af SAXOs forskere beskæftiger sig med materialiteter og materiel kultur der udforskes både som konkrete genstande og som processer og praksisser. Det drejer sig dels om forskning i artefakter fra oldtid til nutid, dels om de måder hvorpå kulturer materialiserer sig i genstande og forbrug såvel som i kroppe og bevægelser, rum og landskaber, erindringer og billeder.

Søjlen favner alle SAXOs fag på tværs af disciplinerne og i særdeleshed arkæologi, etnologi og historie. Derfor bestræber vi os på både at have fagspecifikke og tværvidenskabelige tilgange til emner og aktiviteter i søjlen.

Vores affinitet med søjlen om Krop og sundhed medfører at vi i 2010-2011 planlæger fælles arrangementer.

Alle ansatte på SAXO er velkomne. Forskere udefra er også velkomme efter aftale med arrangørerne af de enkelte arrangementer.