Europas nyere og nyeste politiske historie – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsprofil > Forskningsfelter > Europas nyere og nyest...

Europas nyere og nyeste politiske historie og politiske kultur i en global kontekst

En række af SAXO-Instituttets forskere, særligt historikere og etnologer, arbejder med emnefelter inden for Europas, herunder Danmarks og Nordens, nyere og nyeste politiske historie og politiske kultur, dvs. primært fra det 20. århundredes begyndelse og op til i dag, og i en transnational, transatlantisk og/eller global kontekst.
’Politik’ kan defineres som rammebetingelser for konfliktløsning i samfundet både nationalt og internationalt, og politisk adfærd indvirker derfor på de allerfleste andre sider af samfundslivet. Politikkens former, det politiske system og magtens institutioner i samfundet, bliver dermed også vigtige historiske analyseobjekter.
Den politiske historie specificerer menneskets dynamiske handlingsrum, dvs. det, der rækker hinsides det økonomisk/socialt/kulturelt betingede. Den analyserer skæringspunktet mellem ledere og de ledte, mellem elite og befolkning, og den kan vise handlingsalternativer.
I denne forskningssøjle bestræber vi os på at have både fagspecifikke og tværfaglige tilgange til de emner og aktiviteter, søjler beskæftiger sig med. På søjlens møder og seminarer inviteres regelmæssigt såvel ansatte på SAXO-Instituttet som forskere uden for instituttet som oplægsholdere.
Alle ansatte på SAXO er velkomne, og også forskere uden for Instituttet er velkomne efter aftale med de enkelte møders og seminarers arrangører.