Forskningsfelter – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsprofil > Forskningsfelter

Forskningens Indhold - De seks søjler

Adskillige af de områder, hvor SAXO-Instituttet bedriver forskning, har en lang tradition bag sig, men instituttet lægger stor vægt på dynamik, så ingen bliver hængende i problemstillinger og fremgangsmåder, som i går var relevante og tidssvarende, men nu er på vej til at blive uvæsentlige eller forældede. Instituttet stræber efter ikke blot at følge med i den nationale og internationale fagudvikling, men også efter selv at bidrage til nybrud.
Instituttet opmuntrer derfor sine forskere til selv løbende at tage initiativer til nye projekter, herunder dannelsen af centre, der kan sikre videnskabelig fremdrift, og det leverer en solid støtte til planlægning, ansøgninger om midler og praktisk gennemførelse af projekterne.
De seks bærende søjler i SAXO-Instituttets forskning er for tiden arbejdet inden for nedenstående felter, der har det til fælles, at mindst fem VIP og mindst en ph.d.-stipendiat eller postdoc er aktiv inden for hvert af dem: