Klassisk arkæologi

Klassiske arkæologer på Københavns universitet fokuserer på  kulturmøder mellem de græsk-romerske kulturer samt deres relationer til Ægypten og Den Nære Orient fra den græske bronzealder til  den romerske senantikke periode. Forskningsmæssigt ligger vægten indenfor historisk arkæologi.  Geografisk omfattes de i  de moderne lande Italien, Grækenland og Cypern  opståede kulturer  med hovedvægt på grækerne, romerne, etruskerne og de italiske folk.

Med udgangspunkt i arkæologiske studier af materiel kultur analyseres en række forskellige temaer.

  • Handels og distributionsmønstre, såsom udbredelsen af bestemte typer keramik i det østlige middelhavsområde.
  • Beboelsesmønstre, såsom sammenhængen mellem beboelser og udnyttelsen af ressourcer i landskabet på Cypern.
  • Sociale netværk, såsom elitekultur.
  • Sammenhænge mellem funktion, aktivitet og adfærd, praksis og  identitet, såsom fællesspisning som en social institution, og udviklingsprocesser i formsprog og stil, konception og betydning. 

Antikreception fra den romerske periode og frem, såsom anvendelsen af romersk skulptur i Romantikken og Neoklassiscismen.

Traditionelt har forskningen har en stærk ikonografisk og ikonologisk tradition f.eks. romerske portrætter,  cyprisk skulptur og etruskiske gravmalerier. Denne tradition baserer sig på detaljerede og komplekse kontekstuelle analyser af materiel kultur. Desuden er der i gennem generationer oparbejdet et tæt forskningsmæssigt samarbejde med antikmuseerne i København.

 Forskere i klassisk arkæologi

Navn Titel Telefon E-mail
Fejfer, Jane Lektor +45 51 29 89 16 E-mail
Rathje, Annette Emerita +45 51 29 89 68 E-mail
Skaltsa, Stella Lektor +45 51 29 92 89 E-mail
Skovmøller, Amalie Postdoc   E-mail